T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 

      ESAS NO    : 2022/1614 Esas

       DAVALI       : EMRUH ATAN - Hafsa Sultan Mah. 4805 Sokak No: 7A/1 Yunusemre/MANİSA
    
      Mahkememizde görülmekte olan  İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle (İİK M.134) (Alacaklı,Borçlu Tarafından Açılan)) davası nedeniyle;
Mahkemenizce tespit edilen en son ikamet adresinize dava dilekçesi tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinde tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
      Davacı Tayfun DURU tarafından Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2020/20 sayılı Satış dosyasında yapılan ihale sonucu satışı yapılan Manisa ili Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi 923 ada 4 parsel sayılı taşınmazda ihalenin feshine ilişkin dava açıldığı, işbu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçenizi sunmanız, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürelen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ön inceleme duruşma günü olan 11/01/2024 günü saat 12:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu HMK'nun 128, 129, 139 vd. maddeleri ve Tebligat Yönetmeliğinin 52.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 

#ilangovtr Basın No ILN01913032