Gediz Vadisi'nin daraldığı bir noktada, vadinin iki yanındaki taraça düzlükleri birleştirecek şekilde inşa edilen 97.5 metre uzunluğundaki Kız Köprüsü, tasarımındaki mükemmelliklerin yanı sıra yerli kayadan oluşan sağlam zemine oturması ve yer seçimi nedeniyle günümüze sapasağlam gelmiştir.

Kuzeybatı – Güneydoğu istikametinde uzanan köprünün zeminden en yüksek noktası, 11,5 metre ve korkuluklar dahil tabliye genişliği 3,4 metredir. Yuvarlak kemerli altı ayak üzerinde yükselen Kız Köprüsü'nün merkezindeki kemer, büyük ve yüksekken iki yanındaki kemerler, arazi yapısına bağlı olarak farklı büyüklüklerde. Bu nedenle büyük kemerin kilit taşından itibaren iki tarafa doğru hafif birer eğimle alçalan köprü, ana kemerli veya dik kemerli köprülerin mimari özelliklerini gösteriyor. Ayak ve kemerlerinin iç kısımlarında kesme taş kullanılan köprü gövdesi gnays, şist gibi yerli taşlardan harçlı örgü ile inşa edilmiştir. Üst kısımlarında ve iki yandaki 40'ar cm kalınlıktaki korkuluk duvarlarında bazalt ve benzeri volkanik kayaçların kullanımı ile göze çarpan işçilik farklılıkları Kız Köprüsü'nün birçok kez onarım gördüğü anlaşılıyor.

Kız köprüsü_muhteşem güzelllik foto (2)

Kız Köprüsü'nün kitabesi yoktur ve büyük kemerin kilit taşı üzerindeki kitabe boşluğu da yerine konulmayan ya da günümüze ulaşmayan tamirat kitabesine aittir. Hakkındaki arşiv kayıtları da tespit edilemeyen köprünün, kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği konusunda farklı anlatımlar ve görüşler bulunmaktadır.

Salihli’nin binlerce yıllık hazinesi: Fosil ayak izleri… Salihli’nin binlerce yıllık hazinesi: Fosil ayak izleri…

Kız köprüsü_muhteşem güzelllik foto (1)

Araştırmacı İbrahim Çiçek "Tarih İçinde Adala ve Köyleri" adlı kitabında; Adala'nın Lidyalılar'a ait bir kasaba olduğunu, yanından geçen Gediz Irmağı'na da Kız Çayı denildiğini, bu çay üzerine yapılan köprünün Krezüs'ün kızına ait olduğunu bu nedenle de Kız Köprüsü denildiğini anlatan rivayeti nakleder. Sanat Tarihi Profesörü Fügen İlter ise; Köprülerin ana gözlerinde dairesel kemer kullanma modasının Anadolu Beylikleri Dönemi'nde başladığını belirtir. Ancak Sultan III. Murat'ın harem-i Humayun ağalarından Nasuh Ağa'nın Adala'da 1580 yılında inşa ettirdiği, ne zaman yıkıldığı bilinmeyen köprü ile Kız Köprüsü'nün birbirine yakın konumları birlikte değerlendirildiğinde Kız Köprüsü'nün, Nasuh Ağa Köprüsü'nün yıkılmasından sonra yaptırılması ihtimali kuvvetli şekilde söz konusudur. Kız Köprüsü konumu nedeniyle inşa edildiği tarihten yakın zamana kadar, Gediz Havzası'nda Sart, Salihli, Adala ve Dibek Dağı çevresinin yanı sıra Demirci, Gördes, Kula ve Alaşehir'e kadar uzanan yollarda ulaşımın her mevsimde kesintisiz sağlandığı tek kavşak noktası olmuştur.

Kız köprüsü_muhteşem güzelllik foto (3)