Şehzadeler İlçesi, 2.Anafartalar Mahallesi K18C14B2D Pafta, 3820 ada 1 nolu parselde yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre İmar Uygulaması Şehzadeler Belediyesinin 15/01/2024 tarih 38 sayılı Encümen kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin 28/02/2024 tarih 2024/498 sayılı Encümen kararı ile kabul edilmiştir.

            Parselasyon Planı ve Dağıtım cetveli 22/03/2024 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Belediyemiz giriş katındaki ilan panosunda askıya asılarak ilan edilmiştir.

            İlan süresi içinde geçerli itiraz olmadığı takdirde parselasyon planı tescil edilmek üzere Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine gönderilecektir.

            İlanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02005682