İLAN
T.C
SALİHLİ (SULH HUKUK) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

ESAS NO    : 2024/5 Ort.Gid. Satış 

Davacı Mustafa TIĞRAK Vekili AV.Zeynep DEMİR tarafından açılan davanın; Salihli 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/1564 esas, 2023/1250 karar sayılı dosyasının kesinleşmesi üzerine Satış Memurluğumuzun 2024/5 satış kaydı yapılan dosyanın incelenmesinde; davalı 223......468 T.C. Kimlik numaralı Fatma TIĞRAK'ın adresine ulaşılamadığından, satış ilanı aşağıda açıklanmıştır;
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
 Özellikleri     : Manisa İl, Köprübaşı İlçe, İkizkuyu Mahallesi, 0 Ada, 18 Parsel, Taşınmaz tapu kaydına göre 28.480,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz Tarla vasfındadır.30/01/2024 tarihli Keşif ve Bilirkişi Raporuna göre Kıymeti : 1.708.800,00 TL olup, KDV Oranı : %10'dur.Dosyaya ait Keşif ve Bilirkişi raporu, İmar Durumuna ilişkin tüm bilgi ve belgelere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Artırma Bilgileri :

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:02-Bitiş Tarih ve Saati         : 24/09/2024 - 10:02

2.Artırma:Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:02-Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 10:02
 
Yukarıda açıklanan hususlar Fatma TIĞRAK'a (T.C:223......468) ilanen tebliğ ve ihtar olunur.


                        

(İİK m.114 ve m.126)                    
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


 

#ilangovtr Basın No ILN02034818