Örnek No:55*


TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16829 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, MURADİYE Mahalle/Köy, KÖYİÇİ MEVKİİ Mevkii, 943 Parsel Bahçe Nit. Taş.
Adresi : Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Muradiye Mah, Köyiçi Mevkii, Yunusemre/Manisa Yunusemre / MANİSA
Kıymeti : 650.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:07

15/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02004558