Bakırlıoğlu, “Geçtiğimiz günlerde açıklanan kamuda tasarruf ve verimlilik paketinde: ‘Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek, idareler arası dağılım gözden geçirilerek mükerrer yapılar önlenecek.’ Tasarruf paketinde bu madde olduğu sürece bizim komisyondan bu kanunun geçmemesi lazım” dedi.  

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ? Kök maaşa seyyanen zam formülü En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ? Kök maaşa seyyanen zam formülü

Gölge Bakanlik

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN İÇİNDE “GÖLGE BAKANLIK” KURULMAK İSTENİYOR

Daha önce de kurulmak istenen vakfa benzer vakıflar kurulduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu “Buna benzer, yasayla kurulmuş başka vakıflar da var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Maarif Vakfı. Bu kuracağımız vakfın akıbetinin ne olacağını daha iyi anlamak için Türkiye Maarif Vakfı’nda yaşananlara bakmak lazım.  Maarif Vakfı, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminden sonra kuruldu ve vakfın kuruluş amacı yurt dışındaki FETÖ okullarını devralmaktı. Vakıf; kamuoyunda "gölge bakanlık” olarak biliniyor. Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü 2019 yılında yayınladığı raporda Maarif Vakfıyla aynı alanda çalışmaktan yakınıyor ve vakfın, kaynakların etkin kullanılmasına engel olduğunu belirtiyor. Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın da kurulduğu zaman Dışişleri Bakanlığıyla mükerrer bir sahada olacağı aşikâr. Daha önce de kurulmuş buna benzer bir vakıf var ve bu vakfın işleyişinde de sıkıntılar var. Biz o zaman neden böyle bir vakıf kuruyoruz?” şekilde konuştu.

VAKIF KAMUDA TASARRUF PAKETİYLE ÇELİŞİYOR

Vakfın kurulmasının geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle de çeliştiğini söyleyen Bakırlıoğlu “3'üncü maddeye baktığımız zaman bu vakfın faaliyetlerinin neler olacağı şöyle belirlenmiş: ‘Bakanlığın hizmet kalitesini arttırmak için her türlü taşınır ve taşınmaz almak, kiralamak, inşa etmek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen bakanlığa bırakmak; her türlü taşıt, araç almak, kiralamak, gerektiğinde Bakanlığa tahsis etmek...’ Çok kısa bir zaman önce Hazine ve Maliye Bakanımız tasarruf ve verimlilik paketi açıklamıştı. Bu pakete göre, Dışişleri Bakanlığı üç yıl boyunca bina alımı yapamayacak, araç alımı yapamayacak, araç kiralama yapamayacak ama kurulmak istenen bu vakıf; araç alıp kiralayıp bakanlığa tahsis edebilecek, yeni binalar alabilecek ve bunları Bakanlığa tahsis edebilecek. Yani, esasında baktığımız zaman bu tasarruf tedbirleri ve verimlilik paketi ile getirmiş olduğunuz tüm kısıtlamalar, bu kanun teklifiyle kurulmak istenen vakıfla tamamen çelişmekte. Bu tasarruf tedbirleri üç yıl boyunca uygulanacaksa, önümüzdeki günlerde komisyonumuza buna benzer birçok vakfın teklifi gelir. Her bakanlık böyle bir tane vakıf kurar ve bu tasarruf paketinin arkasından dolaşır.“ ifadelerini kullandı.

TEKLİF  GÜNDEMDEN DÜŞMELİ

Tasarruf tedbirlerindeki ‘Yeni kurumlar kurulmayacak” maddesinin, kanun teklifinin komisyon gündeminden düşmesine gerekçe olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu “ Pakette çok açık bir şey söyleniyor: ‘Yeni kurumlar kurulmayacak.’ Biz burada ne yapıyoruz? Yeni vakıf kuruyoruz. Kuracağımız vakıf; bütçeden hazine yardımı alacak ve Dışişleri Bakanlığı’nın içinde mükerrer bir yapı kuruyoruz esasında baktığınızda. Neye göre bunu söylüyoruz? Çünkü daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın içinde Maarif Vakfı adıyla kurulmuşu var. Türkiye Maarif Vakfı’na 2023 yılında hazineden, 2 milyar 955 milyon yani yaklaşık 3 milyar lira aktarılmış. Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’ne aktarılan parayla nerdeyse aynı. Kaynakların ne kadar etkin ve verimli kullanıldığı konusunda ciddi soru işaretleri var Maarif Vakfı’nda. Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulduğu zamansa aynısı olacaktır” dedi.

KURULACAK VAKIF NE KADAR PARA AKTARILACAK?

Kanun teklifinde, vize aracılık hizmet gelirlerinden genel bütçeye aktarılacak pay düşüldükten sonra kalan kısmının da vakfa aktarılacağına dair bir maddenin de olduğunu belirten Bakırlıoğlu; “2023 yılında vize aracılık hizmet gelirlerinden genel bütçeye ne kadar aktarılmış? Vakfa önümüzdeki yıl, vize aracılık hizmetleri gelirlerinden tahmini olarak ne kadar aktarılacak ?” diye sordu.

Muhabir: Behzat Akcan