Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi’nde kurs denetimleri Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi’nde kurs denetimleri

Eğitim harcamalarının Türk Lirası olarak arttığından bahsediyorlar fakat burada dikkat çeken asıl onu öğrenci başına yapılan harcamalardaki düşüş diyen Bakırlıoğlu eğitim harcamalarını TÜĞİK rakamları üzerinden değerlendirdi. CHP’li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada; 2013 yılında 2.611 dolar olan öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2022 yılında 1.515 dolara düşmüş.  2021-2022 yıllarını dikkate aldığımızda; sadece bir yılda 240 dolarlık bir azalış var. Yani yüzde 13,6 azalmış. Yine aynı şekilde eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2021 yılında %4,8 iken, 2022 yılında %3,9 olmuş. Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise 2021 yılında %3,5 iken, 2022 yılında %3,1 olmuş. Eğitim bütçesinin, merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payına baktığımız zaman; 2016 yılında yüzde 19,24 iken, 2024’te yüzde 14,56’ya düşmüş. Millî Eğitim Bakanlığının bütçe içerisindeki payı benzer şekilde 2016’da yüzde 13 iken, 2024 yılı bütçesinde yüzde 9,84’e düşeceği öngörülmüş. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüzde 80’inin personel ve SGK giderleri olduğu düşünüldüğünde kalan para ile eğitim sisteminin sorunlarının çözülmesi mümkün değil.”

Kaynak: Fatma Uysal