Mahallenin erkekleri çömlek malzemelerini getirmekten sorumlu olurken, kadınlar ise evlerinin bir bölümünde yüzyıllardır çamura şekil vererek bir geleneği yaşatmaya çalışıyor.

ÇÖMLEK (6)

Salihli yöresinde çömlekçiliğin tarihi oldukça eskidir. Yörede arkeolojik buluntuların önemli kısmını Roma dönemi ve sonrasına ait olmakla birlikte Helenistik ve Prehistorik dönemlerden de kalma pek çok eser mevcuttur. Söz konusu eserler içerisinde kilden yapılmış pek çok eser mevcuttur. Bu eserler sahada çömlekçilik tekniklerin çok eski zamanlarda çok ileri düzeylere ulaştığını göstermektedir.

ÇÖMLEK (7)

Batı Anadolu’da çömlekçiliğin sürdürüldüğü en önemli yerlerden birini Gökeyüp Mahallesi oluşturur. Çömlekçilik geleneğini asırlardır sürdüren Gökeyüp Mahallesi’nde 100’den fazla hane çömlek üretimi ile uğraşmaktadır.

ÇÖMLEK (2)

Gökeyüp çömlekçiliği, çömleğin hala klasik metotlarla ve el üretimi şeklinde olması nedeniyle oldukça önemlidir. Gökeyüp Mahallesi’nde çömlek üretiminde killi toprak ve muskovitşist (mika şist) kullanılmaktadır. Musovit şist 2 saat tokmakla dövülerek ufalanmakta ve akabinde killi toprağa karıştırılmaktadır. Yörede killi toprağa “sakızlı toprak”, muskovitşiste “Mengele” ismi verilmektedir. Kil ve muskovit şist 2/1 oranında karıştırılmakta ve elde edilen çamur el tezgahlarında şekillendirildikten sonra geleneksel metotlarla odun ateşinde pişirilmektedir.

Salihli’nin en özel yerlerinden biri Salihli’nin en özel yerlerinden biri

ÇÖMLEK (8)

ÇÖMLEK (4)

ÇÖMLEK (5)

ÇÖMLEK (3)

ÇÖMLEK (1)