Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve sahte işyerleriyle mücadelede kararlılıkla ilerliyor.

Bu mücadeleyi daha etkin hale getirmek için Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu kuruldu.  Artık eşe dosta çalışmadığı halde sigorta yapanlar ve sahte işyeri açanlar için işler hiç de kolay olmayacak.

Bugüne kadar binlerce sahte sigorta girişimini tespit eden SGK, çalışanların sosyal güvenlik haklarını koruma altına alırken, haksız kazanç peşinde olanları da cezalandırdı.

Eşe dosta işyerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ve sahte işyeri açanları ciddi yaptırımlar bekliyor.

İşte sahte sigortalılık cezaları…

İşyerinin veya sigortalılığın sahte olduğunun anlaşılması halinde;

⎯ Ödenmiş olan sigorta primleri ile idari para cezaları irat kaydedilir, yararlanılmış olan teşvik ve destekler gecikme zammı ve gecikme cezası ile geri alınır.

⎯ Sahte sigortalı olduğu tespit edilenlere bağlanmış olunan aylıklar ile ödenmiş olan gelirler gecikme cezası ve zammıyla geri alınır.

Yer altında tonlarcası bekliyor! Türkiye'de dev potansiyel: Değeri 300 milyar dolar Yer altında tonlarcası bekliyor! Türkiye'de dev potansiyel: Değeri 300 milyar dolar

⎯ Sahte sigortalı olduğu tespit edilenlere ödenmiş olan geçici iş göremezlik ve emzirme ödenekleri ile kullanmış oldukları iyileştirme vasıtası, ortez ve protez giderleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile geri alınır.

⎯ Asgari işçilik hesaplaması yapılmış ve ilişiksizlik belgesi düzenlenmiş sahte işyerlerinde, ilişiksizlik belgesinin verildiği tarihten sonra o işyerinde sahte sigortalılık nedeniyle hizmet iptali olması durumunda, ödenen ücretler gelir kaydedildiğinden dolayı asgari işçilik hesabı yeniden yapılır.

⎯ Sahte tescilli işyerinin alt işvereni var ise bu alt işveren de sahte işveren olarak kayıt edilir.

⎯ Sahte hizmet kazandırmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması nedenleriyle SGK’nın yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sahte sigortalılık nedir?

Sahte sigortalılık, bir kişinin aslında çalışmadığı bir iş yerinde sigortalıymış gibi gösterilmesi durumu olarak tanımlanabilir. Son dönemde, bu durum özellikle eş, dost ve akrabalar arasında yaygın olarak görülüyor.

Muhabir: Fatma UYSAL