Mecliste haziran ayı meclis toplantısında 1 ek gündem maddesiyle birlikte toplam 14 madde görüşülüp karara bağlanırken, belediyeye ait olan atıl durumda ve hiçbir ekonomik getirisi olmayan arsa vasıflı 5 taşınmazın açık artırma usulü ile satışa çıkarılması oy çokluğuyla kabul edildi.


Turgutlu Belediye Meclisi 2024 yılı mayıs ayı olağan meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararlarının görüşülüp oybirliği ile kabul edilmesinin ardından oy birliği ile kurulan ‘İhtisas Komisyonları' ve üyeler belirlendi.

Başkan Akın, Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine seçildi Başkan Akın, Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine seçildi


Çevre Sağlık ve Ekoloji Komisyonuna Gülay Dönmez, Remzi Çizmeci, Kerim Armağancı, Mustafa Akkoç, Nevin Baş oy birliğiyle seçildi. Engelli ve Kadın Hakları Komisyonuna Gülay Dönmez, Çağdan Erim, Murat Tekdemir, Faruk Yaşar, Nevin Baş oy birliğiyle seçildi. Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Komisyonuna Hidayet Sayın, Faysal Teterbaş, Engin Demirdal, Erhan Diler, Abdülhalim Öter oy birliğiyle seçildi. Trafik ve Ulaşım Komisyonuna Barış Erbaş, İlhami Bayram, Faysal Teterbaş, Erhan Diler, Fırat Kapucu oy birliğiyle seçildi. Kanun ve Nizam Komisyonuna Bilge Cebe, Hüseyin Maliz, Aydın Ercan, Mehmet Çağrı Yüksel, Fırat Kapucu oy birliğiyle seçildi. Eğitim-Kültür-Sanat-Gençlik ve Spor Komisyonuna Esin Küçükler, Çağdan Erim, Fırat Honaz, Hakan Yünlü, Ferhat Ülker oy birliğiyle seçildi. Altyapı-Mesken-Kentsel Yenileme Komisyonuna Onur Bircan, Kerim Armağancı, Ali Rıza Kıran, Mustafa Akkoç, Ömer Baysan oy birliğiyle seçildi. Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Engin Demirdal, Murat Tekdemir, Remzi Çizmeci, Önder Solhan, Abdülhalim Öter oy birliğiyle seçildi. Doğal Afetler Araştırma ve inceleme Komisyonuna Onur Bircan, Fırat Honaz, Esin Küçükler, Hakan Yünlü, Ömer Baysan oy birliğiyle seçildi.
 

Kaynak: İHA