Çevre Derneği Avukat Yıldıray Çıvgın, “Mücadelemizin bu hukuki kazanımında yanımızda duran, ilçesine, ovasına sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürler. Bir kez daha, mahkemede haklılığımız ortaya çıkmıştır.” Dedi

Kararla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Çıvgın ‘Bu kararla birlikte şu an söz konusu projenin yapılması mümkün değildir. Mahkeme kararında “Bu durumda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; Manisa ili, Salihli ilçesi, Beylikli Mahallesi, 110 ada 47 sayılı parsel, 0 ada 1487 ve 1488 sayılı parseller, Durasıllı Mahallesi 385 ada 9,11 ve 58 sayılı parseller, Yeşilova Mahallesi 151 ada 9 sayılı parsel, 197 ada 21 ve 31 sayılı parseller mevkiinde Ak Jeo Enerji Üretim San.ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan jeotermal kaynak işletme ruhsatında 6 adet sondaj arama projesinin; proje tanıtım dosyası (PTD) ve eklerinde açıklanan söz konusu etkinlik alanının jeolojik ve hidrojeolojik özelliklerinin saha gerçekleriyle uyumlu olması ve dava konusu edilen 6 adet jeotermal kuyu için seçilen sondaj açma yöntemleri açısından ÇED mevzuatı yönünden aykırılık içermemekte ise de, PTD raporu ve eklerinde söz konusu etkinliğin çevresel etkilerinin ve bu etkilerin en aza indirilmesi konularının jeolojik ve hidrojeolojik yönlerden yeterli olmadığı, sondajlar için yer seçimi, kuyu teçhiz planları, jeotermal akışkanın kimyasal özellikleri, akış testleri ve çevresel etkileri, sistemden salınacak gazların etkileri ve önlenmesi gibi konuların yeterli düzeyde açıklanmadığı, yüzey ve yeraltı suları ile tarımsal toprakların kirletilme potansiyeli mevcut olduğu, mevcut işletme şeklinin doğaya, toprağa veya tarıma yönelik olumsuz etkilere neden olacağı, PTD raporunda söz konusu sondaj işleminde kesilebilecek jeolojik birimler hakkında yeterli jeolojik ve jeofizik veri olmadığından, sondajlar sırasında yüzey ve yeraltı suları ile tarım alanları için önemli riskler oluşabileceği, test sularının yönetimiyle ilgili mühendislik olarak uygulanabilir bir yöntemin sunulmadığı, sondaj çamuru havuzlarının kapasitesinin olası riskler için düşük bulunduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda, Ak Jeo Enerji Üretim  San.ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan ''Jeotermal  Kaynak İşletme  Ruhsatında 6 adet  Sondaj Arama  Projesi'' ile  ilgili olarak Manisa Valiliğince verilen 17/08/2023 tarih ve E-2023386 sayılı  "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan; dava konusu işlemin uygulanması halinde, belirtilen alanda yukarıda detaylıca izah edilen çevresel etkiler de göz önünde bulundurulduğunda, telafisi güç ya da imkansız zararlar meydana getirebileceği bu nedenle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması gerektiği sonucuna varılmıştır.” Şeklinde gerekçe kurmuştur.” Dedi.

Rus turistler ''41 kere maşallah'' dedirtti Rus turistler ''41 kere maşallah'' dedirtti

Çıvgın “Mücadelemizin bu hukuki kazanımında yanımızda duran, ilçesine, ovasına sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürler. Bir kez daha, mahkemede haklılığımız ortaya çıkmıştır. Ancak mahkemelerin sürekli iptal kararlarına rağmen, sermaye şirketleri Salihli’ye her gün yeni JES projeleri ile zarar vermeye devam etmektedir. Bu nedenle mücadelemiz büyüyerek devam edecektir.” Dedi.

Kaynak: Fatma Uysal