Maalesef internet üzerinden alışveriş yaparken, banka bilgilerinize ulaşırken, bozulan bir eşyanız için servis ararken ya da orijinal güvencesi verilen bir parfüm alırken karşınıza dolandırıcı çıkma ihtimali oldukça yüksek. Dolayısıyla bu durum tüketicinin güvenli bir şekilde işlem yapabilmesini engellemekte.

Peki, tüketici olarak, yaptığımız bir alışverişte ya da aldığımız hizmette, herhangi bir problem olduğunu anladığımız zaman ne yapmalı, nereye başvurup, hakkımızı nasıl aramalıyız?

Satın alınan mal veya hizmetten oluşan zararın tazminini istemek oldukça kolay.  

Tüketiciler, özellikle uyuşmazlık değeri düşük olan uyuşmazlıklar bakımından, hem yargılama gideri ödememek adına, hem de sürecin uzun süreceği düşüncesiyle, mahkemeye başvurmak istemezler. Fakat Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru oldukça kolaydır. Üstelik heyetin uyuşmazlık konusu hakkında vereceği karar, kısa bir sürede sonuçlanır. Hem de, tüketici hakem heyetlerine başvuru ücretsizdir.

Tüketici Hakem Heyetleri’nin görev alanını, miktar itibariyle belirleyen başvuru sınırları tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. 2023 yılı için; 66.000 Türk Lirası altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe veya İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru yapılması zorunludur. 66.000 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise, sırasıyla dava şartı arabuluculuk müessesesine ve tüketici mahkemelerine; tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvurulması gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru da oldukça kolaydır. Tüketiciler bizzat veya bir avukat aracılığı elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) ile Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurabilirler.                                                               

Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, delilleri ile birlikte, heyete verilmesi ile yapılır. Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir.

Başvurularda, başvuru sahibinin adı, soyadı veya unvanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası ya da yabancı kimlik numarası, başvuru sahibinin tüketici olmaması durumunda ise vergi kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri ile varsa vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ile adresi, uyuşmazlık konusu, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

Elektronik ortamda yapılan başvuruların TÜBİS ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gerekir.

Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapılan başvurular e-Devlet üzerinden TÜBİS kanalıyla takip edilebilir.
 
Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılabilirİl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir.
Tüketici Hakem Heyetleri incelemeleri dosya üzerinden yapılır, gerekli görülmesi halinde Tüketici Hakem Heyetleri tarafından ayrıca taraflar dinlenebilir ve teknik bilgi gerektiren hususlarda bilirkişiden rapor istenebilir.

Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, dikkate alınarak, karar süresi en fazla üç ay daha uzatılabilir.

Yukarıda da belirttiğim üzere, Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru, oldukça zahmetsiz ve kolaydır. Uyuşmazlık yaşayan tüketicilerin boş vermemesini ve Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak haklarını aramalarını tavsiye ederim. Sağlıklı günler…

  DİLARA FİDAN AKÇALI