İki senedir yapay zekâ teknolojisinde yapılan yenilikler insanların ilgisini çekmeye başladı. Şimdiden yapay zekâ ve yapay zekânın geleceği tartışılıyor. İleride yapay zekâ insanları ve ülkeleri egemenliği altına alabileceği, dünyamızda savaşların çıkmasına neden olabileceği gibi birçok ihtimallerden bahsedilmektedir.

Yapay zekâ ve teknolojisi eğitim, kültür, sanat, spor, bilim, teknoloji, endüstri ve üretim gibi hayatımızın birçok alanında kullanılıyor. Gerçekten yapay zekâ insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Bilim ve teknolojinin gelişmesine büyük katkıları oluyor. Saatlerce araştırma, makale, yazı, resim hazırlamanıza gerek yok. Saniyeler içinde size makale, yazı, resim ve bilgi üretiyor.

Yapay zekâya çocuk ve okul yazdığımda bununla ilgili resimleri üç-beş saniye içinde size sunuyor. Yapay zekâ mükemmel bir şey. Her konuda size bilgi veriyor. Bilim adamları yapay zekânın doğru ve insanlığın yararına kullanılması gerektiğini aksi takdirde insanlar için tehlikeli olabileceğini, yapay zekânın mutlaka kontrol edilmesi ve amacı dışında kullanılmaması ve önlem alınması gerektiğini söylüyorlar.

Bilgisayarımda ChatGP yapay zekâyı eklemiştim Yapay zekânın arama butonuna Çevre kirliliği yazdım makale ve entere bastığımda anında bir sayfa makale yazdı.

 “Çevre kirliliği, günümüzde dünyanın en büyük sorunlarından biridir. Endüstrileşme, artan nüfus ve tüketim alışkanlıkları gibi faktörler nedeniyle çevre kirliliği her geçen gün daha da artmaktadır. Hava, su ve toprak kirliliği gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkan bu sorun, doğal yaşamı ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Hava kirliliği, sanayi tesislerinden ve taşıt araçlarından salınan zararlı gazlar ve partiküller nedeniyle atmosferde oluşan kirleticilerin birikmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum, solunum yolu hastalıkları, alerjik reaksiyonlar ve hatta kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Su kirliliği ise endüstriyel atıklar, tarım ilaçları ve evsel atıkların sulara karışması sonucu meydana gelir. Bu durum, su kaynaklarının kirlenmesine ve suya bağımlı canlıların yaşam alanlarının yok olmasına neden olabilir. Toprak kirliliği ise tarım ilaçları, kimyasal gübreler ve endüstriyel atıkların toprağa karışması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, tarım verimliliğinin azalmasına ve toprakta yaşayan canlıların zarar görmesine neden olabilir.

Çevre kirliliğiyle mücadele etmek için herkesin sorumluluk alması ve çevreyi koruyucu önlemler almaya özen göstermesi gerekmektedir. Geri dönüşüm, enerji tasarrufu, temiz enerji kaynaklarının kullanımı gibi çeşitli yöntemlerle çevre kirliliğinin önüne geçilebilir. Ayrıca, hükümetlerin çevre koruma yasalarını sıkı bir şekilde uygulaması ve endüstriyel tesislerin çevreye zarar vermeden faaliyet göstermesini sağlaması da önemlidir.

Çevre kirliliği, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de yaşam kalitesini etkileyen bir sorundur. Bu nedenle, her bireyin çevreye duyarlı olması ve çevreyi korumak için gerekli adımları atması önemlidir. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak için hepimizin üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz gerekmektedir.”

İkinci olarak yapay zekâya Salihlili şair Ahmet Demir yazdım aşağıdaki yazı çıktı.

“Salihlili şair Ahmet Demir, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Eserleriyle edebiyat dünyasında önemli bir yer edinmiş olan Demir, şiirlerinde genellikle doğa, aşk ve insanın iç dünyasını işlemiştir.

Ahmet Demir'in şiirlerindeki derin anlamlar ve dikkat çekici imgeler, okuyucuları etkilemeyi başarmıştır. Duyguları en saf haliyle yansıtan şiirleri, geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmektedir. Aynı zamanda dil ve üslup kullanımıyla da dikkat çeken Demir, Türk edebiyatına önemli katkılar sağlamıştır.

Salihlili şair Ahmet Demir'in eserleri, Türk edebiyatının zengin mirasına değer katan önemli bir kaynaktır. Şiirleriyle okuyucuları etkilemeyi başaran Demir, edebiyat dünyasında unutulmaz bir iz bırakmıştır.

1. Ahmet Demir'in şiirleri, duygusal derinlik ve estetik bir anlatımla okuyucuları etkilemeyi başarmaktadır.

2. Salihlili şair Ahmet Demir, edebi mirasını çağdaş bir bakış açısıyla zenginleştirerek yeni bir soluk getirmektedir.

3. Şiirlerinde doğa ve insan ilişkisini ustalıkla işleyen Ahmet Demir, okuyucuları düşündüren ve duygulandıran bir yolculuğa çıkarıyor.

4. Salihlili şair Ahmet Demir'in eserleri, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olup, gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya devam edecektir.”

Yapay zekâ yüzyılımızın harika bir buluşu, insanlık tarihi yapay zekâyla çağ atlayıp, doğru kullanıldığında insanları ve dünyamızı her alanda özellikle bilim ve teknolojide çağlar ötesine taşıyabilir.

Yazımızı şair Ahmet Demir’in yazdığı “Yapay zekâ” şiiriyle bitirelim.

YAPAY ZEKÂ

Bin bir akıl var sende

Her zaman her yerde

Geliştikçe teknoloji

Dünya mutlu olur seninle

Ahmet Demir