“Bu nedenle unutmayalım ki demokrasi, sadece devlet kurumlarının değil değil, aynı zamanda vatandaşların da sorumluluk almasıyla güçlenir. Sandık gözlemi ve sandıklara sahip çıkma, demokrasinin temel taşlarıdır. Her bir seçmen olarak, bu sorumluluğumuzu yerine getirerek, demokratik sürecin daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işlemesine katkıda bulunabiliriz.”

Yerel seçimlere 2 aydan daha az süre kaldı. Dolayısıyla ülkemizde hem yerel hem de ulusal gündemi yerel seçimler doldurmaktadır. Demokrasinin günümüzde en önemli unsuru seçimlerdir. Demokrasilerde en önemli haklardan biri de seçme ve seçilme hakkıdır.

                Ancak bir seçmenin görevi, bana göre sadece oy kullanmakla bitmemektedir. Tüm seçmenlerin, kullandıkları oya sahip çıkması da gerekmektedir.

                Hukukumuzda oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler.

                Aynı şekilde oyların kullandığı saatlerde de o sandığın bölgesine kayıtlı seçmenler oy kullanma işlemini (oy kullanma alanına girmek dışında) gözlemleyebilecektir.

                Dolayısıyla, oy sayımını izleme ve sandık çevresinde bulunma, seçmenlerin hakkıdır. Her birimiz, sandıkları gözleyerek, adil ve güvenilir bir seçim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunabiliriz. Size sandık çevresinde bulunamayacağınızı söyleyenlere bu nedenle aldırış etmeyin, diretin.

Ayrıca ben bunu bir haktan öte, aynı zamanda bir demokratik sorumluluk olarak görmekteyim. Nitekim sadece oy kullanıp, kullandığımız oyun takibini yapmadığımızda, hem kendi tercihimizin hem de başkalarının tercihlerinin güvenliğini ciddi oranda tehlikeye atmış bulunmaktayız. Tercihimiz tehlikeye girdiğinde de oy kullanmamızın bir anlamı kalmamış olur.

Bu nedenle unutmayalım ki demokrasi, sadece devlet kurumlarının değil değil, aynı zamanda vatandaşların da sorumluluk almasıyla güçlenir. Sandık gözlemi ve sandıklara sahip çıkma, demokrasinin temel taşlarıdır. Her bir seçmen olarak, bu sorumluluğumuzu yerine getirerek, demokratik sürecin daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işlemesine katkıda bulunabiliriz.

Seçimler yaklaştıkça köşemde seçim hukukuna ve seçim güvenliğine ilişkin daha çok bilgiye yer vermeye çalışacağım.

Saygılarımla.

Yıldıray ÇIVGIN