Bu yazımda yasal faize ilişkin kısa bilgilendirme ve son dönemde yapılan değişikliğe değinmek istiyorum. Bunun için önce yasal faizin tanımını yapmakta fayda var. Faiz ödenmesi gereken durumlarda taraflarca faiz oranı belirlenmemişse, ödenecek faize yasal faiz denir. Yasal faizin belirlenme şekli yasada düzenlenmiştir. İstisnaları olmakla birlikte özellikle dava sonucu elde edilecek alacaklara yasal faiz uygulanmaktadır.

Uzun bir süre yıllık yasal faiz %9 olarak düzenlenmişti. Ancak 21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla yasal faiz yıllık %9’dan %24’e yükseltildi. Bu değişiklik 1 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Böylece neredeyse 20 yıl sonra yasal faizde değişiklik yapılmış oldu.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ve enflasyonun neden olduğu zararlar bakımından, aynı zamanda davaların kesinleşme süresi neredeyse 5 yılı bulduğundan, yasal faizin bir miktar artırılması olumlu görülebilir. Nitekim borcu olanlar, borçlarını ödemek yerine adli işlemlerin uzun sürmesini de fırsata çevirerek borçlarını ödememekte, dava ve adli işlem sürelerini olabildiğince uzatarak borçlarını adeta enflasyona eritmekteydiler.

Buna karşılık elbette bu sorunun asıl çözümü faiz artırmak olmamalı. Özellikle adli işlemlerin makul sürede sonuçlanmasını sağlamak hem alacaklıyı hem de borçluyu çok daha iyi koruyacaktır.

Şunu da önemle belirtmeliyim ki 1 Haziran 2024’ten itibaren yasal nedenlerle ödemediğiniz borçlara uygulanacak faiz artmış oldu.

Herkese adalet dolu günler dilerim.

Saygılarımla.

Yıldıray ÇIVGIN