Ülkemizde büyük tartışmalara yol açan konut kirasında yıllık en fazla %25 kira artışı düzenlemesi 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlükten kaldırıldı. Böylece önceki düzenlemeye geri dönüldü. Buna göre konut kirası en fazla bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalaması oranında artırılabilecektir.

Bu da Temmuz 2024 dönemi için yüzde 65,07 olarak açıklandı.

Burada önemi bir hususa değinmek gerek. Bu oran, yapılabilecek en fazla artış oranıdır. Bir başka deyişle bu oranın altında kira artış oranı da belirlenebilir. Yine kira sözleşmesinde artış oranı kısmı boş bırakılmışsa, kira artış oranının mahkemece belirlenmesi gerekeceğinden, mahkeme de doğrudan bu artış oranını belirlemeyebilir, altında bir oran belirleyebilir.

Bu artış oranı kiralara uygulandığında yeni kira bedelleri, kuruş küsuratına sahip olabilir. Böyle bir durumda “düz hesap” diyerek yuvarlama kira ödemesi kiracıların başına bela olabilir.

Çünkü Yargıtay’ın kiranın kuruş dahi olsa eksik ödenmesini tahliye sebebi saydığı kararları mevcuttur. Örnek vermek gerekirse kira bedeli yukarıdaki orana göre 7.500,20 TL olarak hesaplanırsa ve kiracı doğrudan 7.500,00 TL öderse, aradaki 20 kuruş nedeniyle mahkemece tahliye kararı verilebilecektir.

Bu nedenle konut kiralarının kuruşu kuruşuna yatırılması çok önemlidir.

Aynı şekilde banka aracılığıyla yatırılan kira bedelinde bankanın kesmiş olduğu işlem ücretinin de yine kiracı tarafından yatırılması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse 7.500,00 TL olan kira ödenirken banka tarafından 4 lira işlem ücreti alınırsa ve bunun sonucunda ev sahibinin hesabına 7.496,00 TL geçeceğinden, kiranın 4 lira eksik ödenmesi nedeniyle tahliye kararı verilebilecektir.

Bu hususlara dikkat etmek çok önemli.

En temel insan haklarından olan barınma hakkı konusunda ülkemizde yaşanan krizin daha büyük zararlara neden olmaması için hem ev sahiplerinin hem de kiracıların yasal düzenlemelere riayet etmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri büyük önem teşkil etmektedir.

Saygılarımla.

Yıldıray ÇIVGIN